ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОТЕРЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
 
Закон України
«Про державні лотереї в Україні»
06.09.2012 р. №5204-VI.
Закон України
«Податковий кодекс України»
2 грудня 2010 р. №2755–VI.
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансов України
«Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»
12 грудня 2002 р. №128/1037.
Постанова КМУ
«Про затвердження переліку органів ліцензування» 
14 листопада 2000 р. №1698.
Указ Президента України
«Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності»
10 вересня 2002 р. №813/2002.
 
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАТ “ПАТРІОТ” ЯК ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ:
 
Закон України
«Про акціонерні товариства»
17.09.2008 р. №514-VI.
Закон України
«Про цінні папери та фондовий ринок»
23.02.2006 р. №3480-ІV.
Закон України
«Про депозитарну систему України»
06.06.2012 р. №5178-17.
Цивільний кодекс України
Цивільний кодекс України
16.01.2003 № 435-IV