2023

20.07.2023р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

20.07.2023р. Зміна структури власності. (файл1, файл2).

2022

16.02.2022р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

2020

04.05.2020р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

25.03.2020р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

2019

01.04.2019р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

07.03.2019р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

2018

26.12.2018р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

2016

26.02.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

25.02.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (проведення чергових загальних зборів акціонерів) емітента.

21.01.2016р. Проведення чергових загальних зборів акціонерів.

2015

21.12.2015р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.