king furor new

Умови

Для випуску та проведення Державної миттєвої  лотереї «КІНГ ФУРОР» Оператором використовуються термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на правах власності та інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї та  розташоване в пунктах розповсюдження.

Розповсюджувачі Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» та гравці використовують допоміжне обладнання з метою розповсюдження Лотереї та участі у розіграші Лотереї - пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, засобів відображення розіграшу користувачів, серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо, які відносяться до апаратно-програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію продажу електронних лотерейних засобів, що засвідчують участі у Лотереї, проведення розіграшу Лотереї за їх допомогою, візуалізацію розіграшу Лотереї, виконують інші дії, пов'язані з організацією та проведенням Лотереї.

Лотерея може розповсюджуватись через мережу Інтернет із застосуванням веб-сайтів, при цьому гравці самостійно обирають та використовують необхідне допоміжне обладнання з метою участі у розіграші Лотереї.  

Випуск та проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється з використанням електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» - електронні дані у вигляді машинного коду програмно-технічного обладнання, які відображаються в графічному вигляді в процесі розіграшу лотереї за допомогою режимів візуалізації роботи допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет. Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ  ФУРОР» є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами.

Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» містить прихований результат розіграшу лотерейного засобу, який повідомляється гравцю після проведення розіграшу з сумою виграшу або фактом його відсутності. Виготовлення електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється згідно математичної моделі.

Випуск та проведення Лотереї здійснюється через центральну електронну систему прийняття ставок Оператора державних лотерей. Інформація щодо виготовлених (згенерованих) електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї в захищеному вигляді зберігається в центральній електронній системі прийняття ставок Оператора державних лотерей.

Принцип проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ  ФУРОР» є вірогідним та полягає у визначенні виграшу гравцем шляхом виявлення значень у ігрових вікнах та ігрових клітинах на лотерейному полі електронного лотерейного засобу, які засвідчують участь у Лотереї.

Гравець з використанням функцій допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет обирає вартість електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї, одночасно на моніторі допоміжного обладнання або пристрою відображенні гравця з'являється графічне зображення відповідного електронного лотерейного засобу.

Ігрове поле електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї складається з вікна під назвою «Основне ігрове вікно» в якому прихована інформація щодо суми виграшу гравця або факт його відсутності та окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», яке містить п’ять горизонтально розташованих ігрових клітин, в кожній з яких можуть бути приховані додаткові значення, які можуть бути більше або дорівнювати нулю.

Після сплати гравцем вартості участі у Лотереї в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу з’являється інформація щодо можливої суми виграшу гравця або факт його відсутності у вигляді цифрового значення, яке відповідає сумі такого можливого виграшу гравця. У разі виявлення гравцем в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу цифрового значення яке дорівнює нулю, відповідний електронний лотерейний засіб є безвиграшним.

Гравець на власний розсуд може отримати суму виграшу, виявлену ним в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу відмінну від нуля.

У разі виявлення суми можливого виграшу в полі «Основне ігрове вікно» гравець також може на власний розсуд використати функцію електронного лотерейного засобу окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», виявивши послідовно інформацію щодо цифрових значень в кожній з п’яти горизонтально розташованих в ньому ігрових клітин.

Послідовне виявлення інформації щодо цифрових значень в кожній з п’яти горизонтально розташованих ігрових клітин окремого вікна під назвою «Додаткове вікно» здійснюються з лівого боку на правий, починаючи з крайньої лівої клітини та закінчуючи крайньою правою клітиною.

В разі виявлення гравцем додаткових цифрових значень, вказаних в ігрових клітинах окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», сума виграшу гравця дорівнюватиме останньому цифровому значенню, виявленому ним в останній правій клітинці в якій таке значення буде вказане.

У разі якщо гравець скористався функцію окремого вікна під назвою «Додаткове вікно» та останнє цифрове значення суми виграшу, виявлене гравцем та вказане в останній правій використаній клітинці дорівнює нулю, відповідний електронний лотерейний засіб є безвиграшним.

Після виявлення гравцем інформації щодо значень всіх ігрових вікон та клітин електронного лотерейного засобу, які гравець вирішив необхідним визначити, за допомогою допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет гравцю відображається результат розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї - суму виграшу або факт його відсутності.

Розповсюджувачі:

 Розповсюджувач Адреса  Посвідчення 
 ТОВ "Смарт лото" м.Київ, вул. Червоноткацька, 27/2, оф. 4  1/05-19 від 23.05.2019
 ТОВ "Нацлото" м.Чернівці, вул. Ентузіастів, 7 2.07-19 від 30.07.2019