50 50 1

Умови

Порядок проведення лотереї і визначення переможців:

Принцип проведення Державної миттєвої лотереї «П’ЯТДЕСЯТ НА П’ЯТДЕСЯТ» є вірогідним та полягає у послідовному визначенні гравцем виграшної ігрової комбінації, кожній з яких відповідає сума виграшу певної категорії з відображенням візуалізації засобу аналогічного паперовому лотерейному білету за допомогою функцій допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет .

Ігрове поле електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «П’ЯТДЕСЯТ НА П’ЯТДЕСЯТ» містить 10 (десять) горизонтально розташованих рядків парних ігрових вікон (разом 20 (двадцять) ігрових вікон), по два горизонтально розташованих ігрових вікна в кожному з десяти горизонтальних рядків. Кожний рядок парних ігрових вікон має нумерацію від 1 (одного) до 10 (десяти), нумерація починається з верхнього рядку парних ігрових вікон, розташованого зверху на ігровому полі засобу та має номер 1 (один) до нижнього, який має номер 10 (десять).  

Кожне ігрове вікно з числа однієї пари ігрових вікон містить приховані графічні зображення ігрових символів - кільця або зірки. Графічне зображення зірки є виграшним ігровим символом (виграшна ігрова комбінація), зображення кільця – невиграшним ігровим символом. Зображення базових ігрових символів кільця та зірки зазначено в Додатку № 3 до цих Умов. Кожний електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «П’ЯТДЕСЯТ НА П’ЯТДЕСЯТ», в залежності від дій гравця, може стати виграшним або безвиграшним.

Державна миттєва лотерея «П’ЯТДЕСЯТ НА П’ЯТДЕСЯТ» є ймовірнісною і заснована на принципі визначення можливого виграшу гравцями лотереї шляхом послідовно виявлення ними за допомогою функцій допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет змісту виключно 1 (одного) з 2 (двох) можливих ігрових вікон в кожному з 10 (десяти) горизонтально розташованих рядків парних ігрових вікон на власний розсуд, з метою виявлення максимальної кількості виграшних ігрових символів – зірок.

Послідовне виявлення змісту 1 (одного) з 2 (двох) ігрових вікон в кожному з 10 (десяти) горизонтально розташованих рядків парних ігрових вікон здійснюється виключно з нижнього горизонтально розташованого рядку під номером 10 (десять) до верхнього горизонтально розташованого рядку під номером 1 (один).

У випадку виявлення гравцем виграшного ігрового символу - зірки у рядку парних ігрових вікон, гравець вважається таким, що може здобути право на отримання виграшу такого номеру категорії, який відповідає номеру рядку та суми виграшу вказаної навпроти цього рядку на ігровому полі засобу. Гравець на власний розсуд може припинити спроби виявлення інших ігрових символів, які розташовані у вище розташованих парних ігрових рядках, отримавши відповідний виграш, або продовжити розіграш та виявляти символи у інших парних ігрових вікнах горизонтально розташованих рядках, але не більше 1 (одного) вікна у кожній з горизонтально розташованому рядку парних вікон.

У випадку виявлення гравцем невиграшного ігрового символу - кільця у будь-якому вікні та у будь-якому рядку з горизонтально розташованих парних ігрових вікон, гравець вважається таким, що не здобув право на отримання виграшу за електронним лотерейним засобом взагалі, не залежно від результату(ів) виявленого(их) ним у попередньо відкритих вікнах відповідних горизонтально розташованих рядків парних ігрових вікон, а відповідний електронний лотерейний засіб вважається безвиграшним.

Переможцями лотереї вважаються гравці, які придбали і розіграли електронні лотерейні засоби та виявили виграші ігрові символи - зірки у всіх ігрових вікнах, зміст яких було виявлено на розсуд гравців в 1 (одному) вікні з рядку з 2 (двох) можливих горизонтально розташованих парних ігрових вікон та залежить від кількості таких рядків, зміст ігрових вікон яких було виявлено на розсуд гравця з виграшним ігровим символом зірки.

Зображення графічних ігрових символів електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «П’ЯТДЕСЯТ НА П’ЯТДЕСЯТ».

 

Назва ігрового символу

Зображення ігрового символу

Зірка
(виграшна ігрова комбінація)

zirka

Кільце

krugok