10zirok

Умови

Порядок розіграшу білета:

Ігрове поле електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «ДЕСЯТЬ ЗІРОК» містить 20 (двадцять) ігрових вікон, які розташовані у вигляді згрупованої таблиці.

Кожне ігрове вікно містить приховані графічні зображення ігрових символів - кільця або зірки. Графічне зображення зірки є виграшним символом, зображення кільця – невиграшним символом. Зображення базових ігрових символів кільця та зірки зазначено в Додатку № 3 до цих Умов.

Двадцять ігрових вікон ігрового полю кожного електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «ДЕСЯТЬ ЗІРОК» містить приховані 10 (десять) зображень виграшних ігрових символів – зірок та 10 (десять) зображень невиграшних ігрових символів – кілець. Кожний електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у  Державній  миттєвій лотереї «ДЕСЯТЬ ЗІРОК», в залежності від дій гравця, може стати виграшним або безвиграшним.

Державна миттєва лотерея «ДЕСЯТЬ ЗІРОК» є ймовірнісною і заснована на принципі визначення можливого виграшу гравцями лотереї шляхом послідовно виявлення ними змісту ігрових вікон за допомогою функцій допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет на власний розсуд, з метою виявлення гравцем всіх 10 (десяти) зображень виграшних ігрових символів – зірок, з можливої загальної максимальної кількості - 10 (десяти) зірок, при цьому виявивши прихований зміст як можна меншої кількість ігрових вікон та враховуюче те, що кількість ігрових вікон зміст та ігрові символи в яких будуть виявлені гравцями не повинно перевищувати 17 (сімнадцяти) ігрових вікон.

Гравцям надається можливість виявити зміст та приховані ігрові символи виключно у 17 (сімнадцяти) ігрових вікнах, при цьому конкретна кількість ігрових вікон, інформація в яких виваляється гравцем, визначається ним самостійно та на власний розсуд.  Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній  миттєвій лотереї «ДЕСЯТЬ ЗІРОК» у якому гравцем було відкрито 18 (вісімнадцять) і більше ігрових вікон вважається безвиграшним, незалежно від виявленого ним змісту та ігрових символів у ігрових вікнах такого засобу.

У випадку виявлення гравцем 10 (десяти) зображені виграшного ігрового символу – зірки у ігрових вікнах, виявивши при цьому зміст та ігрові символи не більше 17 (сімнадцяти) ігрових вікон, гравець вважається таким, що має право на отримання виграшу відповідної категорії, сума якого та категорія виграшу залежить від кількості ігрових вікон, зміст та приховані ігрові символи в яких були виявлені гравцем.

Переможцями лотереї вважаються гравці, які придбали і розіграли електронні лотерейні засоби та виявили 10 (десять) виграшних лотерейних символів – зірок, виявивши при цьому зміст та ігрові символи не більше 17 (сімнадцяти) ігрових вікон.

Зображення графічних символів ігрових комбінацій електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «ДЕСЯТЬ ЗІРОК».

Назва ігрового символу

Зображення ігрового символу

Зірка

zirka

Кільце

krugok